Kullanici Sözleşmesi̇

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Combe Incorporated (“Combe”) işbu internet sitesini (“Site”) ziyaretçilerin Combe, Combe işleri ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla yayında tutmaktadır. Eğitim, bilgi edinme veya eğlence amaçları taşıyarak Site içeriğini gözden geçirmeye devam edebilirsiniz. Ancak, bu Siteyi kullanarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) tüm hüküm ve koşullarının tarafınız bakımından bağlayıcı olduğunu kabul etmektesiniz. Combe, kendi takdirine bağlı olarak Sözleşme hüküm ve koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme ve kullanıcıları söz konusu değişikliklerden çevrimiçi ileti göndermek suretiyle haberdar etme hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu iletiler sonrasında Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, bahsi geçen bu değişiklikleri otomatik olarak kabul etmiş olduğunuz anlaşılacaktır.

HÜKÜM VE KOŞULLAR

İşbu Sitede, dünyanın belli yerlerinde mevcut olabilecek veya olamayacak ve/veya farklı ticari markalar ile sunulabilecek sağlık ve güzellik bakım ürünleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Buna ilaveten, ürünler bazı ülkelerdeki farklı resmi makamların onay veya tasdik sürecine tabi olabileceği gibi, bu husus farklı göstergelerin, bileşim maddelerinin, kısıtlamaların ve etiketlemenin söz konusu olması ile sonuçlanabilir. İşbu Sitede yer alan hiçbir hususu, herhangi bir ürüne veya ikamet ettiğiniz ülkenin yasa ve düzenlemelerince izin verilmeyen bir ürünün muhtemel kullanımına yönelik tanıtım veya talep olarak yorumlamamanız gerekmektedir. Combe, Sitesini, söz konusu uluslararası lokasyonlardaki ürünlerini, ticaretini ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgileri sunacak uluslararası internet sitelerine bağlantı vermesi sağlayacak şekilde geliştirme sürecinde olmaktadır. Söz konusu uluslararası bağlantılara ana sayfa üzerinden (www.combe.com) erişilebilecektir. Bu yeni uluslararası bağlantılarda, bahsi geçen ülke ve bölgelere yönelik uygun bilgiler bulunacak olup, söz konusu uluslararası bağlantıda yer alan ürün bilgisi, yalnızca bu uluslararası lokasyonda yerleşik kişilerin kullanımına sunulmakta ve bu kişilere uygulanmaktadır. Son olarak, bu Site içerisinde yer alan Combe ürün tanımları ürün etiketlemelerini teşkil etmeyecektir; Combe ürünlerini, satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz ülkedeki ürünlere ait ambalajlar ve etiketler üzerinde bulunan talimatlara göre kullanmanız gerekmektedir.
İşbu Sitede okumakta veya görmekte olduğunuz tüm bilgiler (“Bilgiler”), telif hakkı yasaları veya diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. İçerikler (“İçerikler”) Combe’ye, Combe iştiraklerine veya Combe’nin belirli yasal hakları almış olduğu diğer üçüncü kişilere aittir. Site içeriğini ticari amaçlar doğrultusunda raporlamanıza, değiştirmenize, yayınlamanıza, satmanıza, çoğaltmanıza, dağıtımını yapmanıza, ilan etmenize, teşhir etmenize, iletmenize veya bu amaçlar kapsamında herhangi bir şekilde onlardan faydalanmanıza izin verilmemektedir. Mülkiyet hakkına ilişkin bildirimleri silmediğiniz sürece, dilediğiniz takdirde, kişisel ve ticari olmayan amaçlarınız için Site üzerinde bulunan İçerikleri tek kopya halinde indirebilir ve disk veya sabit disk üzerinde tutabilirsiniz.

Combe, Site üzerindeki Bilgilerin doğru ve zamanında girilmesini sağlamak için makul çaba harcamakta olup, söz konusu Bilgiler ile ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır ve özellikle Bilgiler veya Site İçerikleri ile ilgili herhangi bir hataya veya ihmale yönelik olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Bunlara ilaveten, Bilgileri kullanmanızın Combe ile ilişkili olmayan üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceği hususu, Combe tarafından beyan veya taahhüt edilmemektedir. Bu Siteye erişiminize ve Siteyi kullanmanıza yönelik risk tarafınıza ait olup, Combe veya bu Sitenin oluşturulmasına, iletilmesine veya sürekliliğinin sağlanmasına dahil olan herhangi bir taraf, Siteye erişiminizden veya Siteyi kullanmanızdan veya Siteye erişememenizden veya Siteyi kullanamamanızdan ötürü ortaya çıktığı iddia edilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, sonuca bağlı, tesadüfi veya cezai zarar ve ziyanlara yönelik olarak tarafınıza karşı herhangi bir şekilde yükümlü olmayacaktır. Burada anılan aksi herhangi bir hususa bağlı kalınmaksızın, bu Site İçerikleri tarafınıza “OLDUĞU GİBİ” esasına dayanarak ve özellikle TİCARETE ELVERİŞLİLİĞE YÖNELİK ZIMNİ TAAHHÜTLER, BELLİ BİR AMACA YÖNELİK UYGUNLUK VEYA İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, AÇIK VEYA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAKSIZIN tarafınıza sunulmaktadır. Bazı yetki alanlarında zımni taahhütlerin istisnaya tabi tutulmasına izin verilmeyeceği hususunu dikkate almak suretiyle, sonuç olarak yukarıda anılan istisnaların bazılarının tarafınıza uygulanamayacağını göz önünde bulundurunuz. Tarafınızı etkileyebilecek kısıtlama veya sınırlandırmalar ile ilgili olarak yerel yasalarınızı gözden geçirmenizi rica ederiz.

Siteye erişiminiz veya Siteyi kullanmanız veya Siteden herhangi bir Bilgi indirmeniz sonucunda bilgisayar donanımınıza bulaşabilecek virüsler veya oluşabilecek zararlar ile ilgili olarak Combe herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Yargı alanınızda söz konusu kısıtlamanın geçersiz olması halinde, sadece 100 Amerikan Doları tutarına kadar olan zararlarınız tazmin edilecektir.

Site içerisinde görüntülenmekte olan markalar, logolar ve hizmet markaları (“Markalar”), Combe ve üçüncü kişi lisans verenlerin tescilli veya tescilsiz Markalarıdır. Markaların tarafınızca veya tarafınızca yetkilendirilen herhangi bir kişi tarafından kullanılması için hiçbir lisans, hak veya izin verilmemektedir. Markaların kötüye kullanılması kesinlikle yasaklanmış olup, Combe gerekli olan zamanda ve hallerde cezai kovuşturmaların takibi dahil olmak üzere yasanın müsaade ettiği ölçüde fikri mülkiyet haklarını mutlak surette koruyacaktır.

Bu Sitede görüntülenmekte olan kişilere, ürünlere, yerlere veya eşyalara ait resimler ve görseller Combe’nin mülkiyetindedir veya üçüncü kişilerin izni alınmak suretiyle kullanılmaktadır. Söz konusu resim veya görsellerin tarafınızca veya tarafınızca yetkilendirilmiş veya tarafınızla ilişkili herhangi bir kişi tarafından kullanımı kesinlikle yasaktır. Resim ve görsellerin izinsiz kullanımı, telif hakkı veya marka yasalarını, gizlilik yasalarını veya iletişim yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal edebilir.
A.B.D. ticari ambargo yasa ve yönetmeliklerine tabi ülkelerde yerleşik olan internet kullanıcılarının bu Siteye girişleri yasaklanmış olup, giriş yapma anında Siteden çıkmaları istenir.

Elektronik posta veya diğer türlü bu Siteye iletilen herhangi bir ileti veya materyal gizlilik taşımayan ve mülkiyete tabi olmayan unsurlar olarak ele alınacaktır. Bu unsurlar, fikirleri, önerileri, yorumları, soruları ve diğer bilgi ve verileri kapsamaktadır. Combe’ye ibraz edilen herhangi bir unsur, Combe veya iştirakleri tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın veya tazmin gerektirmeksizin kullanılabilir, çoğaltılabilir, iletilebilir, ifşa edilebilir veya yayınlanabilir. Gizlik taşıdığına ve/veya mülkiyet konusu olduğuna inandığınız fikir ve önerilerin, Combe hukuk departmanı tarafından düzenlenmiş olan gizlilik sözleşmesini imzalanmadan önce veya Site içerisinde veya aracılığıyla belirtilmiş olan alternatif hükümlere uymaksızın elektronik ortamda veya diğer herhangi bir şekilde Combe’ye ibraz edilmemesi gerekmektedir.

Bu Site içerisinde, Combe ile ilişkili olmayan diğer web sitelerine bağlantılar verilebilir veya bu bağlantılar referans olarak gösterilebilir. Diğer sitelerin içeriği ile ilgili olarak Combe herhangi bir sorumluluk taşımamakta olup, kullanıcıların söz konusu sitelere giriş yapmalarından ötürü oluşacak zarar ve ziyanlardan Combe yükümlü değildir. Diğer sitelere verilen bağlantılar bu Site kullanıcılarına kolaylık sağlaması amacıyla verilmektedir.

Bu Sitede zaman zaman farklı sağlık koşullarına, tıbbi koşullara ve beden zindeliği koşullarına ve bunların tedavilerine yönelik bilgiler yer alabilmektedir. Söz konusu bilgilerin, herhangi bir doktor veya diğer tıbbi uzman görüşünün yerini alması amaçlanmamaktadır. Burada verilmiş olan bilgileri sağlık, zindelik veya hastalık tanısı koymak amacıyla kullanmamanız gerekmektedir. Bunlarla ilgili olarak mutlaka her zaman bir doktorun veya diğer tıbbi uzmanların görüşünü almanız gerekmektedir.

Combe, Site İçeriğinden herhangi bir materyali herhangi bir zamanda silme veya bunları değiştirme hakkını saklı tutar. Combe, ayrıca, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Siteyi devam ettirmeme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı hükümleri göz önüne alınmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri, New York Eyaleti yasaları uyarınca yönetilmekte ve yorumlanmaktadır. Site veya işbu Kullanıcı Sözleşmesinden veya bu Kullanıcı Sözleşmesinin geçerliği veya ihlalinden doğan, bunlarla ilişkili veya bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf, uyumsuzluk veya talep, tahkim yolu ile çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim muameleleri, tahkim esnasında yürürlükte olan ve zaman zaman değişikliğe tabi tutulabilecek olan Amerikan Tahkim Derneği’nin Tahkim Kuralları uyarınca yürütülecektir. Tahkim yeri, New York, New York olacak ve tahkim muameleleri İngilizce dilinde yürütülecektir. Amerikan Tahkim Derneği tarafından tek bir hakem seçilecek ve atanacaktır. Tahkim kararı yazılı ve nihai olacak ve taraflar üzerinde bağlayıcılığı bulunacaktır. Tahkim kararı, makul avukatlık ücretleri ve geri ödeme tutarları dahil olmak üzere maliyetlerin ödenmesi ile ilgili kararları kapsayabilir. Tahkim kararı üzerine, tarafların üzerinde veya tarafların varlıkları üzerinde yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkeme tarafından hüküm çıkartılabilir. Söz konusu tahkim muamelelerine telefon, posta, elektronik ortam veya tahkim kurallarınca müsaade edilmekte olan diğer platformlar üzerinden katılmanız mümkündür. Taraflar tahkim masraflarını eşit olarak üstlenecektir, ancak hakem tarafından söz konusu masrafların usule uygun olmayan şekilde tarafınıza yük teşkil ediyor olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu durumda tahkim ücretleri, avukatlarınızın ücretleri hariç olmak üzere tarafımızca size ödenecektir.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, en son 29 Ekim 2015 tarihinde değiştirilmiştir.